Warszawa, 22-23 listopada 2021

IX Międzynarodowa Konferencja Patologiczny hazard
i inne uzależnienia behawioralne

O konferencji

Szanowni Państwo,
 
Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii oraz Polska Fundacja Pomocy Humanitarnej „Res Humanae” zapraszają do udziału w IX Międzynarodowej Konferencji „Patologiczny hazard i inne uzależnienia behawioralne”, która odbędzie się w dniach 22-23 listopada w Warszawie.
 
Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby, które zawodowo zajmują się problematyką uzależnień behawioralnych, przede wszystkim przedstawicieli uczelni wyższych, ośrodków badawczych, realizatorów programów profilaktycznych i terapeutycznych finansowanych ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych. Co roku staramy się zapraszać zagranicznych ekspertów o uznanej renomie, którzy przedstawią najnowsze wyniki badań i sytuację w wybranych krajach. Dotychczas na konferencji gościliśmy takie sławy, jak: Mark Potenza z USA, Mark Griffiths z Wielkiej Brytanii czy Pinhas Dannon
z Izraela.
 
Zgodnie z przyjętymi zasadami bezpieczeństwa stacjonarny udział w konferencji mogą wziąć osoby posiadające unijny certyfikat COVID, który poświadcza szczepienie, negatywny test lub wyzdrowienie.
 
Informujemy, że konferencja będzie również transmitowana online.
 
Prosimy o potwierdzenie udziału w konferencji  poprzez wysłanie wypełnionego formularza rejestracyjnego (link na dole strony).
 
Udział  w konferencji jest bezpłatny. Organizator nie zapewnia zakwaterowania, uczestnicy stacjonarni, z wyjątkiem prelegentów, we własnym zakresie pokrywają koszty noclegów i dojazdu.
 
Będziemy na bieżąco informować Państwa o ewentualnych zmianach formuły spotkania (ze stacjonarnej na online), z którymi w obliczu sytuacji epidemiologicznej musimy się liczyć, by zapewnić Państwu maksymalny komfort udziału w konferencji, a jednocześnie przestrzegać zasad bezpieczeństwa sanitarnego.
 
Serdecznie zapraszamy.

Program ramowy

22 listopada

Godzina

Sesja

23 listopada

Godzina

Sesje problemowe I

Sesje problemowe II

Rejestracja

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji prosimy o wypełnienie formularza rejestracyjnego.

Projekt jest realizowany w ramach Narodowego Programu Zdrowia i dofinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.